תנאים והגבלות

תקנון - Web-Card

תאריך עדכון: 15.8.18

 • כל שימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הכתוב מתייחס לזכר ולנקבה
 • כל שימוש כלשהו באתר מעיד על הסכמה והבנה של כל תנאי השימוש באתר. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, הנך מתבקש לחדול מכל גלישה או שימוש באתר

This Agreement governs your use of our websites

 • By using this Site, you acknowledge you have read, and agree to be bound by these Terms of Use, and that you agree to be bound by them, just as if you had signed this Agreement
 • If you do not agree to all of these terms and conditions please do not continue or use this site and leave or delete this Site immediately.

חלק א

קניין רוחני

 • השימוש באתר הוא לשימוש פרטי בלבד ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, כולל לפרסמו באינדקסים למיניהם מבלי לקבל אישור בכתב ממערכת האתר [למעט בעל כרטיס ביקור דיגיטלי באתר, שיכול לעשות בכרטיס הביקור שלו (ובלבד) כל שימוש מסחרי:  להפיץ את הכרטיס /לשתפו /לפרסם את הכתובת של הכרטיס  וכו']
 • זכויות היוצרים באתר וזכויות הקניין הרוחני בו ובאופן בלעדי ולסוגיו השונים בין אם רשומים בין אם לאו שייכים למפעילת האתר "סמארט ווב" ובכלל: עיצוב, תוכנה, קודים, תכנים, סודות מסחריים, והמודעות שבאתר וכו'
 • וזאת לפי חוקי ודיני זכויות היוצרים הנהוגים בישראל ואף האמנות הבינלאומיות השונות
 • לפיכך חל איסור להעתיק, לפרסם, לשכפל, לאגור במאגר מידע, לתרגם, למסור לצד ג', להפיץ ברבים, להפיץ נתונים מהאתר, להציג מידע מהאתר באתרי אינטרנט אחרים, בשום אמצעי כלשהו לרבות תוכנות סריקה והעתקה של תכנים או מידע כלשהו, לשנות כל תוכן שבאתר מבלי לקבל הסכמה לכך בכתב ממערכת האתר

הפעילות באתר

 • מפעילת האתר נוקטת באמצעי אבטחה שונים לשמירה מפני וירוסים או פגיעות באתר. אולם יחד עם זאת, בכל שימוש באתר לא תשא מפעילת האתר באחריות כלשהי באופן ישיר או עקיף בכל נזק אפשרי כתוצאה מווירוסים, קבצים, תוכנות זדוניות וכו' שייגרמו עקב גלישה באתר
 • אין לפגוע, לגרום עומס, להפריע להתערב בפעולה הסדירה של האתר/ בקודים שבו/ במערכותיו בין באופן ידני/ טכנולוגי או בכל אמצעי אחר
 • בכל פגיעה/ נסיון פגיעה בפעילות האתר, יהא הגולש חייב לפצות את מפעילת האתר בפיצוי מוסכם של 750,000 ש"ח וזאת אף בלא הוכחת נזק. גלישה באתר כאמור מהווה הסכמה לפיצוי זה

פרסום באתר

 • באתר עצמו (ולא בתוך כרטיס ביקור דיגיטלי) עשויות להיות פרסומות של מודעות/נותני שירותים
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפרסום של צד ג' ולשירותיו השונים
 • בכל התקשרות עם צד ג' שמפרסם באתר, ההתקשרות היא עם מפרסם המודעה בלבד ומפעילת האתר לא תשא בשום נזק, עגמת נפש, הפסד כתוצאה עם התקשרות עם צד ג' ולא תשא בשום התחייבות כלפי שירות כלשהו שהיה אמור לספק, טיבו או מיהמנותו
 • אין לראות בפרסום מודעה כהמלצה מצד מפעילת האתר לשירות או לפרסום שבמודעה של צד ג' וכל התקשרות עם צד ג' שכזה היא באחריותו הבלעדית של הגולש
 • אין המערכת אחראית כל נזק כלשהו מכניסה לאתר אחר של המפרסם, כתוצאה מלחיצה על מודעת פרסום.
 • מערכת האתר רשאית להסיר כל פרסום לפי שיקול דעתה הבלעדי באם תמצא לנכון וזאת בלא מסירת הודעה מוקדמת
 • מפרסם באתר נושא באופן בלעדי ומוחלט בכל אחריות הקשורה לשירותיו אשר הוא מציע ללקוחות הפונים אליו/ לוחצים על מודעתו

רישום לאתר

 • בעת רישום/הזמנת שירותים מהאתר, הלקוח מתיר למערכת האתר לשלוח דואר אלקטרוני, מסרונים ואף להתקשר לצורך שירות, עדכונים, הצעות, מסירת מידע או הודעות הקשורות לתשלום
 • כל פרטים שיימסרו על ידך לאתר/למערכת בעת ביצוע הזמנה/ תשלום/אספקת שירות או כל פנייה, יישמרו במאגר של מערכת האתר וזו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים אלו, אולם יחד עם זאת המערכת לא לא תשא בכל אחריות במקרים כגון פריצה לאתר
 • הנרשם לאתר/ מזמין שירות מתחייב למסור את פרטיו האישיים ולא של צד ג' מבלי לקבל את הסכמתו

צוות אתר Smart-Web מאחל לכם גלישה נעימה!

חלק ב:

 1. אספקת שירות

 • ביצוע תשלום חלקי או מלא, עבור שירות/ים שהוצעו ע"י סמרט-ווב בהצעת מחיר שנשלחה/ נמסרה ללקוח/ה מהווה אישור/ והסכמה להצעת המחיר, לכל האמור בה ולכל האמור בתקנון זה
 • כל הזמנת שירות בניית אתר/ חנות/ שיווק או כל שירות אחר מסמרט-ווב תעשה בהתאם לתאריכי היעד המצויינים בהצעות המחיר כפי שתוגשנה ע"י סמרט-ווב. יחד עם זאת לסמרט-ווב לא תהיה כל אחריות על איחור באספקה שנבע כתוצאה מנסיבות שלא ניתן לצפות או למנוע כגון פגעי טבע, מלחמה, כח עליון וכו'
 • אי אספקת חומר/ תוכן ע"י הלקוח במועד שהתבקש לספקו ולא סיפקו, עלול לגרום לדחיית תאריך היעד לגמר העבודה שהוזמנה על ידו, אף לפרק זמן שיעלה על פרק הזמן של "איחור הגשת החומר" ולא תהיה ללקוח בגין כך כל טענה כלשהי על אי אספקת ההזמנה במועד שנקבע
 • בנוסף לאמור לעיל, ייתכן ובמקרים מסויימים, יתברר במהלך העבודה על הזמנת הלקוח, כי נדרשת עבודה רבה יותר מהצפוי, כגון במקרה בו הלקוח לא מסר/ הציג פרטים נכונים/ עדכניים/ מלאים/ עדכניים לגבי מצב העסק/ שירות שלו/ מצב השוק וכו' ידוע למזמין השירות כי במקרה שכזה, עלולה אספקת המוצר/ שירות להדחות ב-20 ימים נוספים מעבר לתאריך היעד ולא ייחשב הדבר כאיחור ולא תהיה למזמין השירות כל טענה בנושא
 • המערכת לעיתים מאחסנת תכנים בשרתים אשר נמצאים מחוץ למדינת ישראל והלקוח מסכים להעברת / אחסון תכנים לשרתים אלו
 • המחיר המובא בהצעת מחיר בגין שירותי אחסון/ חידוש דומיין עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לקביעת נותן השירות
 • באחריותו של מזמין השירות לבדוק ולוודא מול סמרט-ווב חידוש איחסון במועד, ולהסדיר את התשלום עבור החידוש
 • כרטיס ביקור דיגיטלי שהאחסון שלו לא חודש במועד:

  אי חידוש אחסון במועד עלול להביא להסרת הכרטיס מהאוויר, סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאוויר כרטיס שלא הוסדר התשלום בגין האחסון ולא תהיה למזמין העבודה כל טענה שהיא בגין הסרת הכרטיס מהאוויר . השבת כרטיס לאוויר תהיה כרוכה בתשלום נוסף ,  בנוסף לתשלום עבור תקופת האחסון:

  היה והוסר כרטיס מהאוויר כאמור ולאחר מכן הגיעה בקשה של מזמין השירות לחדש את האחסון, עלות האחסון תכלול בתוכה גם את התשלום בגין התקופה בה הכרטיס לא היה באוויר מכיוון שאוחסן ע"י סמרט-ווב וזאת בתוספת עמלת חידוש בסך 50 ש"ח בתוספת מע"מ. במקרה שבו לא חודש האחסון במועד ולא התקבלה בקשה לחדשו תוך 3 חודשים ממועד הסרתו מהאוויר, סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות לבצע מחיקה מוחלטת של הכרטיס האתר ללא אפשרות שחזור ולמזמין השירות לא תהיה כל טענה בנושא.

 • מחיר עדכון תכנים ותחזוקה עשוי להשתנות מעת לעת
 • בעת הזמנת שירותים נוספים מעבר לשירותים המוצעים בהצעת מחיר, זמן העבודה עשויים להתארך מעבר לזמני העבודה שבהצעת המחיר
 • מכיוון שהעבודות שמספקת סמרט-ווב קשורות לעתים אך לא רק; לעבודות מחקר, תכנון, בניית תכנית שיווק, עבודות תכנות וכו', ייתכן שיתברר תוך כדי תהליך העבודה, שעבודה שהוזמנה מורכבת מעט יותר מהמתוכנן ולכן זמני העבודה שבהצעות המחיר הם זמנים משוערים בלבד ובכל מקרה מוסכם, כי איחור עד 7 ימים בהגשת /סיום עבודה/הזמנה, לא יהווה הפרה של הסכם ההזמנה
 • ימים = ימי העבודה א-ה, לא כולל שבתות, מועדים וחגים
 • כרטיס ביקור דיגיטלי יאוחסן באתר/מערכת מבית סמרט-ווב, לא ניתן יהיה להעביר את הכרטיס לאחסון אחר ולא תינתן גישה לעדכון תכנים או פרטים
 1. זכויות יוצרים

 • בסמרט-ווב שומרים על חוק זכויות היוצרים. לפיכך, בכל הזמנה של אתר/שיווק / או כל שירות אחר, על מזמין השירות לספק לסמרט-ווב רק חומרים שזכויות היוצרים בהם שייכות לו שקיבל רשות לשימוש בזכויות אלה. מזמין השירות ישא באחריות מוחלטת ובלעדית בכל טענה/ תביעה/ פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים בגין חומר ששלח ואף מתחייב לשפות/ לשלם לסמרט-ווב כל נזק /תשלום באם תצטרך לשאת בו עקב הפרת זכויות יוצרים בחומרים /בתכנים שסיפק מזמין השירות
 • היה וסיפק מזמין השירות לסמרט-ווב תוכן שנקבע לפיו בבית המשפט כי הוא חומר מוגן בזכויות יוצרים שעל החברה יהיה להסירו מהאתר/ המקום בו נעשה שימוש בחומר וסמרט ווב תצטרך להסירו, יחוייב מזמין השירות בגין עבודה זו ותשלח חשבונית ללקוח בסכום שייקבע באופן בלעדי לפי שיקול סמרט-ווב
 • כל הזמנת אתר/ שירות אחר מסמרט-ווב מהווה הסכמה לאמור לעיל בנושא זכויות יוצרים ולכל האמור בתקנון זה
 1. ביטול עסקה

זולת אם סוכם אחרת בין הצדדים ובכתב:

 • לאחר חתימת הלקוח על הצעת המחיר לא ניתן לבטל את העסקה (זכות ביטול- הגנת הצרכן ביטול עסקה, תשע"א 2010).
 • יחד עם זאת, לקוח שברצונו לבטל את העסקה יוכל להגיש בקשה בכתב לסמרט-ווב ובקשתו תשקל לפי נסיבות העניין. במידה והוחלט ע"י סמרט-ווב להיענות לבקשת הלקוח לביטול העסקה, לא יוחזרו תשלומים ששולמו אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של סמרט-ווב. בנוסף, סמרט-ווב תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו/ נרכשו עבור הלקוח תכנים כלשהם, תתווסף עלותם לדמי הביטול
 • ביטול חד צדדי:
  • לקוח שביטל את העסקה באופן חד צדדי לא יהיה זכאי להחזר תשלום כלשהו מהתשלומים ששילם/ שהתחייב לשלם וזאת מבלי לגרוע בזכות של סמרט-ווב לכל סעד לפי כל דין
  • בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י מזמין השירות לא יהיה זכאי מזמין השירות לקבל עבודה שאינה גמורה ואף לא יהיה זכאי לקבל נתונים כלשהם אודות עבודתו
  • מזמין השירות מסכים לכך שבכל מקרה של ביטול עסקה שכזה מצידו, לא תיהיה סמרט-ווב אחראית לכרטיס, תצוגתו התקינה, ותהיה אף רשאית להסתירו/ להסירו מהאתר
  • סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה שהוזמנה, באופן חד צדדי, עקב התנהגות בלתי נאותה מצד מזמין השירות.
  • הפרה של חלק כלשהו מתקנון זה ע"י מזמין השירות מהווה עילה לביטול עסקה/ הזמנה ע"י סמרט-ווב
 1. תשלומים

 • בעת הזמנת/ אספקת שירות מתמשך, על מקבל השירות להעביר את התשלום החודשי בגין השירות שקיבל, לא יאוחר מה-7 לחודש העוקב לחודש שבו סופק השירות
 • אי עמידה בתשלומים  כפי שנקבעו ע"י סמרט-ווב, בעת הזמנת השירות/ לפי תקנון זה, עלולה לגרום להשהיית העבודה על השירות שהוזמן ו/ לדחיית תאריך היעד של גמר העבודה ולא תהיה ללקוח טענה כלשהי בגין כך. לאיחור בתשלום מעבר ל-20 ימים יתווסף סכום של 4% מגובה התשלום המקורי. לאחר מכן לכל חודש איחור יתווספו 10% נוספים וזאת בלי לגרוע מהזכות לפנות להליכי גבייה כחוק. היה והושהה מתן שירות עקב אי תשלום במועד ולאחר מכן הוסדר התשלום, סמרט-ווב לא תהיה חייבת באספקת שירות במועדים ובזמנים שהוזכרו בהצעת המחיר במקום השירות שלא סופק בזמן ההשהייה, אלא במועדים ובזמנים לפי שיקול דעתה הבלעדי/ ובהתאם להתחייבויותיה כלפי הזמנות אחרות.
 1. תנאים נוספים

 • בכל מקרה של סתירה בין מידע שימסור נציג שירות מטעם סמרט-ווב לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור בתקנון
 • בכל מקרה של סתירה בין כל מסמך/ חוזה מול סמרט-ווב לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור בתקנון, זולת אם הובא חריג בחוזה עם התייחסות לסעיף הסותר בתקנון
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • לקוח אשר יפר תקנון זה, כולו או מקצתו, מתחייב לשפות את מפעילת האתר /עובדיה או מי מטעמה, בכל נזק /הפסד שייגרם כתוצאה מההפרה, כולה או מקצתה
 • בסמרט-ווב כל שיחות הטלפון מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות
 • על תנאי שימוש אלו חלים אך ורק החוקים והדינים הנהוגים במדינת ישראל ובכל מקרה תהא נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לכל תנאי השירות /השימוש באתר /הזמנת שירותים מסמרט-ווב לבית המשפט המוסמכים בקריות /בחיפה לפי העניין

כל שימוש כלשהו באתר מעיד על הסכמה והבנה של כל תנאי השימוש באתר.

דילוג לתוכן